>
 

IKT-kurs for lærere


Å gi og ta kunnskap!
Hvis jeg foreleser en time, sitter elevene igjen med 2 min og 9 sek.
Ved bruk av audio/visuelle hjelpemidler øker innlæringen til 10 min.
(Tallene er hentet fra en undersøkelse av Læringsutvalget.)

Bli hersker i dataverdenen!
Vi lærer å tenke som et barn, det tenker enkelt og prøver seg fram.
Vi leker oss frem til en varm og levende datakjærlighet....kanskje.

Datahjelperen for lærere
Inneholder alt vi går gjennom på kurset.
Meget lettfattelig med stor tekst og bilder. CD format.

Hva kan vi lære av nyhetsreportasjen?
Som journalist har jeg lært å bygge opp en nyhetsreportasje,
og oppdaget dets fortreffelighet også i klasserommet.
Bruk av bilder står i fokus.

Variasjon og lærerens engasjemang.
Uten dette faller alle opplegg sammen. Læreren skal ikke bli en datamaskin.


 
vdv.no © 2006 | vemund@vdv.no