>
 

Tormod Ruud har sendt skattekart!

Vi som bor på gården mottok ett gammelt brev, fra Tormod Ruud, om en skatt på gården Ruud.

Slik så konvolutten ut:


Spenningen var, for både liten og stor, ENORM da vi skulle lese brevet:


Inni var det både brev og kartHer stod det at Konrad Ruud som bodde her for 300 år siden hadde en skatt gjemt på gården. for at ingen skulle finne denne skatten a
 

  
vdv.no © 2006 | vemund@vdv.no